Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie

Remont szkoły wykonywała firma Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk z Manowa wyłoniona na podstawie przetargu "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie" z dnia 10.08.2018r. Koszt inwestycji to 3 563 858,56 zł netto. Wszystkie prace zakończono przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

Zakres prac obejmował:

 • - Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem fundamentowym gr. 10cm
 • - Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu styropianem gr. 15cm
 • - Ocieplenie stropu nieogrzewanego poddasza wełną mineralną gr 30cm
 • - Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej gr 30cm
 • - Wykonanie nowych obróbek blacharskich
 • - Wymianę rynien i rur spustowych
 • - Wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej z wykonaniem ciepłego montażu
 • - Wymianę instalacji odgromowej
 • - Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku
 • - Montaż urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w Sali gimnastycznej
 • - Wymianę oświetlenia wewnętrznego
 • - Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły.


Rysunek z projektu kolorystyki elewacji na budynku szkoły podstawowej w Rosnowie przygotowany przez MB-MAXIPROJEKT Koszalin do remontu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. ROSNOWO Rysunek z projektu kolorystyki elewacji na budynku szkoły podstawowej w Rosnowie przygotowany przez MB-MAXIPROJEKT Koszalin do remontu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. ROSNOWO Rysunek z projektu kolorystyki elewacji na budynku szkoły podstawowej w Rosnowie przygotowany przez MB-MAXIPROJEKT Koszalin do remontu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. ROSNOWO Rysunek z projektu kolorystyki elewacji na budynku szkoły podstawowej w Rosnowie przygotowany przez MB-MAXIPROJEKT Koszalin do remontu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. ROSNOWO Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. dzięki uprzejmości Pani Joanny Margraf Fotowoltaika zamontowana na dachu szkoły podczas remontu: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. Konstanty Kuczyński 02.04.2020r. Fotowoltaika zamontowana na dachu szkoły podczas remontu: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku LotnictwaMyśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. Konstanty Kuczyński 02.04.2020r. Fotowoltaika zamontowana na dachu szkoły podczas remontu: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. Konstanty Kuczyński 02.04.2020r. Fotowoltaika zamontowana na dachu szkoły podczas remontu: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku LotnictwaMyśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. Konstanty Kuczyński 02.04.2020r. Fotowoltaika zamontowana na dachu szkoły podczas remontu: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku LotnictwaMyśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk - fot. Rafał Płóciennik 05.2020r.


Strony: Historia  Kronika  dach'06  okna'06  50-lecie  remont'19  Graffiti  2019/20

mouseover