Galeria jednostki wojskowej w Zegrzu Pomorskim 6

Lata 70/80 na zdjęciu m.in. mjr Tokarski i dowódca jednostki płk Wasilewski Ćwiczenia - na zdjęciu m.in. ppłk Górski z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki na zdjęciu z kwiatami Henryk Brożyński na sali tradycji nowoawansowani kuchnia jednostki - wizyta generała kuchnia jednostki - wizyta generała chor. Stańczyk na sali tradycji z życia jednostki na sali tradycji pożegnanie chorążego.... lata 80-te - spotkanie byłych żołnierzy z okazji święta jednostki z życia jednostki płk Zbigniew Bielewicz ze zwiedzającymi salę tradycji z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki W dniu 22.07.1987 roku złożył niespodziewaną wizytę Minister Obrony Narodowej gen. broni Florian SIWICKI.Minister skontrolował gotowość bojową i przygotowanie do wykonania zadania bojowego. Ćwiczenie podczas, którego dokonano mobilizacji żołnierzy rezerwy, raz jeszcze wykazałowysoką sprawność i gotowość do wykonania najtrudniejszych zadań W dniu 22.07.1987 roku złożył niespodziewaną wizytę Minister Obrony Narodowej gen. broni Florian SIWICKI.Minister skontrolował gotowość bojową i przygotowanie do wykonania zadania bojowego. Ćwiczenie podczas, którego dokonano mobilizacji żołnierzy rezerwy, raz jeszcze wykazałowysoką sprawność i gotowość do wykonania najtrudniejszych zadań W dniu 22.07.1987 roku złożył niespodziewaną wizytę Minister Obrony Narodowej gen. broni Florian SIWICKI.Minister skontrolował gotowość bojową i przygotowanie do wykonania zadania bojowego. Ćwiczenie podczas, którego dokonano mobilizacji żołnierzy rezerwy, raz jeszcze wykazałowysoką sprawność i gotowość do wykonania najtrudniejszych zadań z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki W dniu 22.07.1987 roku złożył niespodziewaną wizytę Minister Obrony Narodowej gen. broni Florian SIWICKI.Minister skontrolował gotowość bojową i przygotowanie do wykonania zadania bojowego. Ćwiczenie podczas, którego dokonano mobilizacji żołnierzy rezerwy, raz jeszcze wykazałowysoką sprawność i gotowość do wykonania najtrudniejszych zadań z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki - wizyta żołnierzy NRD z życia jednostki - wizyta żołnierzy NRD z życia jednostki - wizyta żołnierzy NRD z życia jednostki - wizyta żołnierzy NRD z życia jednostki - wizyta żołnierzy NRD z życia jednostki - wizyta żołnierzy NRD z życia jednostki - wizyta żołnierzy NRD z życia jednostki - wizyta żołnierzy NRD z życia jednostki - wizyta żołnierzy NRD z życia jednostki z życia jednostki Przekazanie obowiązków dowódcy - ppłk Sygnowski ppłk Wasilewskiemu 20.06.1976r. XX lecie Pułku - na zdjęciu gen. dyw. Łozowicki Przekazanie obowiązków dowódcy - ppłk Sygnowski ppłk Wasilewskiemu - 20.06.1976r. - na zdjęciu dowódca 2 korpusu OPK gen. Wł. Hermaszewski przekazanie pułku - na zdjęciu gen. Andrzej Rybacki, płk. Czesław Bil, płk. Władysław Pasiewicz, mjr Hieronim Grzelecki - szef sztabu z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki przekazanie obowiązków dowódcy. płk Bil płk Pasiewiczowi przekazanie obowiązków dowódcy. płk Bil płk Pasiewiczowi 1971r. pożegnanie mjr Popiołka z życia jednostki z życia jednostki gen. dyw. pil Tytus Krawczyc płk. Wł. Hermaszewski, gen. Dobkowski, dowódca WOPK gen. dyw. R. Paszkowski, gen. bryg. Andrzej Rybacki, dowódca 26 PLM płk. Wł. Pasiewicz DOL 1984 DOL 1984 1989r. przekaznie obowiązków dowódcy. Płk. Wł. Górski ppłk Z. Bielewiczowi Dywizjon Dowodzenia Lotami z życia jednostki - 1984 - zdobycie I miejsca Mistrza Walk Powietrznych 1973r. powrót z zawodów Mistrza Walki Powietrznej z życia jednostki dowódca klucza ppor. A. Sokołowski płk Górski, mjr Bawolski podczas wręczania upominku płk Zbigniew Badocha z-ca d/s liniowych 2 korpusu OPK wręcza dyplomy 1982r. wizyta żołnierzy węgierskich 1973r. Święto Lotnictwa kpt. Wiesław Grudziński i mjr Edward Pryczek dowódca 2 korpusu OPK gen. Rybacki wręczenie nagrody Władysławowi Grudzińskiemu przez dowódcę B. Wasilewskiego. Z tyłu Marian Paluch z-ca d/s politycznych XXV lecie Jednostki. Dowódcy: płk Bogusław Wasilewski, płk Henryk Sygnowski, płk Władysław Pasiewicz, płk Czesław Bil oraz gen. Marian Bondzior przekazanie sztandaru ppłk W. Górski ppłk K. Małeckiemu 1986r. 01.09.1973r. III zawody Mistrza Walki Powietrznej. Kpt Mirosław Sobania gratulacje od gen. dyw. Romana Paszkowskiego dowódcy WOPK z życia jednostki 1985 lotnisko Neubrandenburg z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki 1989r. Święto Wojska Polskiego z życia jednostki mjr Jan Pazorski z życia jednostki 1989r. Inspekcja Sił Zbrojnych - meldunek ministrowi MON składa R. Winiarczyk ćwiczenia 1989 - gen. J. Gotowała z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki 1987r. meldunek gotowości do lotów. Mjr Motoła do płk. Górskiego dowódca 26 PLM płk W. Górski dowódca 26 PLM płk W. Górski gen Marian Bondzior w 26 PLM gen. Rybacki i płk. Łukaszewicz gen. Rybacki i płk. Łukaszewicz 20.10.1989r. Gustaw Raszka z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki 22.08.1983r. uroczysta zbiórka z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki Jan Tomaszewski z życia jednostki pożegnanie ppłk Władysława Woźniczki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki orkiestra w czasie wizyty Jana Pawła II w Zegrzu Pomorskim mjr Józef Pokrzywniak oficer operacyjny 26 PLM z życia jednostki 1985 1987 z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki z życia jednostki kpt Bogusław Wasilewski Mistrz Walki Powietrznej 1971r. kpt Bolesław Sobania Mistrz III Walk Powietrznych Jacek Tuteja Bogdan Sokołowski Mistrz Walki Powietrznej odznaczenie sztandaru omawianie zadań przekazanie sztandaru Święto Wojska Polskiego z życia jednostki z życia jednostki Pamiątka służby wojskowej w jednostce w Zegrzu Pomorskim odbyta w latach 1956-58 - fot. Allegro Na starym pomoście w Rosnowie. Lata 1982/83 - fot. Krzysztof Zubel


galeria 1  2  3  4  5  6  sala tradycji  wycieczka  pomnik w Mielnie  pomnik w Rosnowie  Teren jednostki  pomnik w Mostowie