Galeria jednostki wojskowej w Zegrzu Pomorskim 5

Żołnierze służący w jednostce w latach 92/93 - fot. nadesłał Marek Łagodziński Żołnierze służący w jednostce w latach 92/93 - fot. nadesłał Marek Łagodziński Żołnierze służący w jednostce w latach 92/93 - fot. nadesłał Marek Łagodziński Żołnierze służący w jednostce w latach 92/93 - fot. nadesłał Marek Łagodziński Żołnierze służący w jednostce w latach 92/93 - fot. nadesłał Marek Łagodziński Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 95/96 w JW 5069 - fot. nadesłał Mariusz Walak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak Rocznik 98/99 w JW 5069 - kompania ochrony - fot. nadesłał Sibiak pamiątkowy talerz z okazji XX-lecia Jednostki - fot. wyszperał na allegro Robur I Zawody Wojsk Lotniczych i OPL OK Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu (28.09-03.10.1959r.) z pilotami 26 plm, którzy tworzyli zespół nr 6: od lewej por.pil. Ludwik Żminkowski, mjr pil. Janusz Żywno, kpt.pil.Roman Zieliński i kpt. pil. Stalicki - fot. nadesłał Grzegorz Piotr zawody strzeleckie w 24 Bazie Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim - fot. nadesłał Dariusz Cegiełka zawody strzeleckie w 24 Bazie Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim - fot. nadesłał Dariusz Cegiełka Zaproszenie na Bal Sylwestrowy z roku 1970 albo 71 - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej proporczyk 9 PLM w Zegrzu Pomorskim - fot. archiwum Robura Nagroda dowódcy 24 Blot - fot. allegro Rocznik 1968 w Zegrzu Pomorskim. 15.10.1968r. od Ryszarda - fot. allegro Rocznik 1968 w Zegrzu Pomorskim. 15.10.1968r. od Ryszarda - fot. allegro fot. dzięki uprzejmości Pana Stanisława Wojciechowicz fot. dzięki uprzejmości Pana Stanisława Wojciechowicz fot. dzięki uprzejmości Pana Stanisława Wojciechowicz fot. dzięki uprzejmości Pana Stanisława Wojciechowicz fot. dzięki uprzejmości Pana Stanisława Wojciechowicz Impreza karnawałowa lata 80-te z żołnierzami NRD. Na zdjęciu Państwo Krakowscy - fot. nadesłał Matthew Moynihan Impreza karnawałowa lata 80-te. Na zdjęciu ppłk dypl. pil. Kazimierz MAŁECKI oraz Państwo Chumek - fot. nadesłał Matthew Moynihan jakaś budowa na terenie jednostki. Lata 60-te - fot. z archiwum Mariusza Ostrowskiego Brygada remontowa na terenie jednostki - fot. nadesłał Łukasz fot. dzięki uprzejmości Pana Stanisława Wojciechowicz fot. dzięki uprzejmości Pana Stanisława Wojciechowicz W dni 22.07.1987 roku złożył niespodziewaną wizytę Minister Obrony Narodowej gen. broni Florian SIWICKI. Minister skontrolował gotowość bojową i przygotowanie do wykonania zadania bojowego. Ćwiczenie podczas, którego dokonano mobilizacji żołnierzy rezerwy, raz jeszcze wykazało wysoką sprawność i gotowość do wykonania najtrudniejszych zadań :) - nadesłała Halina Greszta 50-lecie jednostki 05.04.2002r. - foto Z. Dobrzyński - nadesłała Halina Greszta Defilada przed sztabem jednostki - nadesłała Halina Greszta Dni Honorowego Krwiodawstwa w Rosnowie - nadesłała Halina Greszta Dni Honorowego Krwiodawstwa w Rosnowie - nadesłała Halina Greszta Dni Honorowego Krwiodawstwa. Stara sala kinowa w Rosnowie - nadesłała Halina Greszta Impreza w kasynie pilotów w Rosnowie - nadesłała Halina Greszta Foto z generałem brygady Ryszardem Michalik, ówczesnym dowódcą 2 Korpusu OPK, przed klubem garnizonowym w Rosnowie. Zrobione z okazji przekazania obowiązków dowódcy pułku - płk. Wasilewski przekazuje obowiązki płk. Małeckiemu - rok 1983 - nadesłał Matthew Moynihan Przy samolocie - Zegrze Pomorskie 1962 - fot. Allegro


galeria 1  2  3  4  5  6  sala tradycji  wycieczka  pomnik w Mielnie  pomnik w Rosnowie  Teren jednostki  pomnik w Mostowie