Zespół pałacowy w Krępie (Crampe)


Zachowany do dnia dzisiejszego zespół dworsko-pałacowy w Krępie, której niemiecka nazwa to Crampe, a jeszcze wcześniej używana Crampnitz - usytuowany jest w południowo-wschodniej części wsi i złożony jest z parku i kilku budynków gospodarczych. Zbudowany został w II połowie XIX wieku na fundamentach zniszczonego przez Rosjan dworu w wojnie siedmioletniej (1756–1763), a rozbudowany na początku XX wieku przez rodzinę von Versen, która była właścicielami majątku od XVIII wieku aż do 1945r. Ród von Versen jest rodem niderlandzkim i pierwotnie panował na zamku Veerssen, w pobliżu miasta Uelzen w obecnej Dolnej Saksonii na terenie Niemiec. W jego herbie znajduje się latająca ryba, którą wybrał sobie rycerz Alexander de Versene w Rzymie, w drodze powrotnej podczas uczestnictwa w orszaku pielgrzymki Heinricha des Löwen von der Pilgerfahrt do Jeruzalem. Ryba jako wczesnochrześcijański symbol, w greckim alfabecie oznacza pierwsze litery następujących słów: "Jezus Chrystus, syn boży, zbawiciel". Pierścień w paszczy ryby na herbie oznacza wieczność. Trzy róże w ozdobie hełmu wskazują według heraldyki, na rany otrzymane podczas walki. Stąd wywodzi się motto wojenne: "Dla Chrystusa aż do śmierci, na wieczność".

Pierwszy dwór w Krępie został spalony przez najemników Johanna T'Serclaes von Tillys podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Jednym z pierwszych znanych właścicieli pałacu w Krępie był urzędujący w nim od 1756r. kapitan Lorenz Reinhard von Versen. Był to już drugi dwór w tym miejscu który w czasie wojny siedmioletniej został zniszczony. Kolejnym właścicielem, tym razem właściwego przedmiotowego pałacu był Heinrich Ludwig III von Versen, wzmiankowany od 1806r. Następny mieszkaniec pałacu to Rudolf I Ernst Wilhelm syn Heinrich'a Ludwig'a III, który przejął go w 1861r. Nie wiadomo kto był właścicielem pałacu po nim. Ostatnim gospodarzem pałacu do 1945 roku był pruski podpułkownik i "prawny rycerz Orderu św. Jana" Wilhelm Emanuel Leopold Lorenz von Versen (zmarły 16 września 1953 roku w Berchtesgaden).

Pałac w Krępie to podwojony zespół budynków w kształcie litery "L" w skład którego wchodziły: Corps de Logis *, który składał się z jedenastutu trzyosiowych ** elewacji i usytuowany był na południowym-wschodzie w kierunku północno-zachodnim. Jego bryła to dwukondygnacyjna, podpiwniczona fundamentami z łupanych głazów, z kopertowym dachem. Na północno-wschodnim dłuższym boku znajdował się jednoosiowy ryzalit centralny lub wejściowy ze szczytem "ogonowym" a po prawej stronie - patrząc od dziedzińca - ryzalit boczny. W narożniku północnym zawarta była trzykondygnacyjna okrągła wieża z wysoką stożkową kopułą. Na południowo-wschodnim wąskim boku znajdował się taras z półkolistym narożnikiem, w kształcie trójkąta wychodzący z linii budynku.

Pierwsze skrzydło pałacu usytuowane było w kierunku północno-wschodnim. Budynek skrzydła miał cztery dwuosiowe elewacje, piwnicę podobną jak w budynku głównym, był dwukondygnacyjny o dachu kopertowym z lukarnami i wieżyczkami kalenicowymi. Posiadał przyziemny wykusz w kształcie trójkąta na końcu skrzydła oraz trzykondygnacyjną okrągłą wieżę z wysoką kopułą stożkową w narożniku wschodnim.

Drugie skrzydło pałacu posiadało m.in. jedną dwuosiową elewację, piwnicę identyczną jak w budynku głównym. Był to również dwukondygnacyjny budynek z kopertowym dachem ułożony w kierunku południowo-zachodnim jako przedłużenie północno-zachodniej wąskiej strony głównego budynku. W skrzydle znajdowała się jedna z czterech wież która była strzelistą „dzwonnicą” z podwójną dwuosiową elewacją. Prostokątna, pięciokondygnacyjna, w południowo-wschodniej stronie czwartej kondygnacji umieszczony był rząd arkad wsparty na okrągłych kolumnach. Od południowego narożnika był przyziemny wykusz a po prawej stronie od altany, wysoki czterospadowy dach z latarnią, a z drugiej strony wspomniane już dwie okrągłe baszty oraz stojąca wieża w narożniku budynku głównego i skrzydła nr 1.

Warto również wspomnieć o innym tarasie (zadaszonym) który znajdował się pomiędzy „dzwonnicą” a skrzydłem nr 2. Zwrócić uwagę również należy, że powierzchnie cokołowe „dzwonnicy”, altany i tarasu od strony południowo-wschodniej zostały skąpane w wodzie przyległego stawu.

W pałacu mieściło się podobno 100 pokoi. Znajdowało się w nim kilka sal muzycznych w których zgromadzono wyłącznie instrumenty dęte. Cały park okolony był murem. W środku był staw w którym pływały "złote rybki". Obok stawu znajdował się amfiteatr w którym w lecie odbywały się koncerty. Niedaleko pałacu stała stajnia ze specjalnym pomieszczeniem na przeróżne uprzęże oraz powozownia na ponad 30 powozów różnego rodzaju. W czasie II Wojny Światowej w pałacu pracowało wielu przymusowych robotników: obok Polaków ok. 40 Rosjan, wobec których stosowano surowy reżim oraz mała grupa Francuzów. W tym czasie administratorem majątku był niejaki Vincke. Na koniec lutego 1945 roku cała wieś Krępa łącznie z przymusowymi robotnikami została ewakuowana za Odrę z uwagi na zbliżające się wojska rosyjskie. Kawalkada wozów przez 3 tygodnie wędrowała do celu swojej ucieczki: wsi Nyspel w Meklemburgii.

Pałac został spalony dwukrotnie w czasie I i II Wojny Światowej przez Rosjan. Po raz drugi spłonął w 1945 roku, tuż po wejściu Rosjan. Na terenie pałacu odbywało się tym czasie oficerskie wesele. Z nieznanej przyczyny w nocy wybuchł pożar, który niemal doszczętnie zniszczył pałac. Ruiny pałacu rozebrano w latach 1970-1971 po kolejnym pożarze i zniszczeniach. Przed pałacem znajdował się pomnik okazałego jelenia.

Oto jego historia: w jednym z dworków koło Koszalina mieszkał hrabia o nazwisku Nichoy, który był zapalonym myśliwym. Podczas polowania, urządzonego w dobrach Krępy, właściciel pałacu, baron von Versen, w towarzystwie pana Nichoy z Unieścia ustrzelił wspaniałego jelenia. Okaz był szczególny, bowiem posiadał 12 odnóg poroża. Dla upamiętnienia tego historycznego zdarzenia baron zamówił w Poczdamie wykonanie wizerunku tak okazałej zdobyczy. Wykonano przepiękny odlew z "białego metalu", który po przywiezieniu do Krępy ustawiono u brzegu stawu w parku pałacowym. Po wojnie w 1945r. pomnik znajdował się przed domem kowala. Później, prawdopodobnie w 1946r., przewieziono do Mielna, gdzie ustawiono go w dawnym parku uzdrowiskowym przed muszlą koncertową na ul. 1 Maja. Później jelenia przeniesiono na ulicę Parkową. Niestety był wielokrotnie dewastowany (utrącono mu głowę, wyrywano nogi). Dzięki staraniom pracownika Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Ryszarda Ignaczaka, zapalonego myśliwego, który postarał się o drewnianą rzeźbę, formy do odlewów - nowy jeleń został odlany w 1996 roku i znalazł się na obecnym miejscu w sąsiedztwie mieleńskiego komisariatu przy ul. Bol. Chrobrego.

Z zespołu pałacowego w dobrym stanie zachowała się murowana z cegły, neogotycka kaplica grobowa, usytuowana w parku bukowym na dawnym cmentarzu z I połowy XIX wieku. Zbudowana została jako kaplica grobowa rodu von Versen. W 1977 roku została wyremontowana i zaadoptowana na kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętej Trójcy. Budynek kaplicy to dwupoziomowa konstrukcja na placu prostokąta z prostokątnym aneksem (prezbiterium). Wnętrze nawy jest jednoprzestrzenne, krypty natomiast trzynawowe, bezwieżowe.

Pierwotnie zespół ogrodzony był kamienno-ceglanym murem, z którego zachowała się brama wjazdowa oraz baszta. Całość nawiązywała do średniowiecznych rozwiązań obronnych. W najlepszym stanie zachowała się wozownia z przełomu XIX i XX wieku, murowana z cegły w konstrukcji ryglowej, zwieńczona ośmioboczną wieżą. Obecnie bardzo ładnie odrestaurowana i zaadaptowana na potrzeby mieszkaniowe.

Z innych budynków gospodarczych zachowała się gorzelnia oraz obora, częściowo o konstrukcji szachulcowej (niestety rozebrane w 2017-2018r.). Całość otoczona 6,6-hektarowym parkiem, obecnie zniszczonym. Pierwotnie w parku nad stawem istniała romantyczna grota z końca XIX wieku.

* główna część pałacu, w której od strony dziedzińca honorowego mieściły się apartamenty mieszkalne
** osie elewacji wyznaczają w linii pionowej otwory okienne i drzwiowe


Wykorzystano m.in.
Informator Turystyczny: Pałace, dwory i zamki w dorzeczu Parsęty. Autorzy: Andrzej Świrko, Marta Świrko
.
Bublitzer Brief, Nr. 448, Juli 1990
Artykuł "Mój ojciec był tu stangretem" (historia Antoniego Sobkowiaka opowiedziana przez jego syna Franciszka) spisany przez Krystynę Juszkiewicz (Głos Słupski nr 81 kwiecień 1992r.)
Strona: www.gutslandschaft-pommern.de

Stara fotografia pałacu przed rokiem 1945. Fotografia pochodzi z archiwum Heimatgruppe Zdjęcie bramy wjazdowej pałacu. Pochodzi z kalendarza Bublitzer Kreis z 1928 roku Wozownia w Krępie (Crampe). Zdjęcie pochodzi ze starej niemieckiej pocztówki z lat 20-tych XX wieku. (fot. nadesłał Helmut) Widok na pałac w Krępie (Crampe). Zdjęcie pochodzi ze starej niemieckiej pocztówki z lat 20-tych XX wieku. Przed pałacem widoczny jest pomnik jelenia. (fot. nadesłał Helmut) Stara niemiecka pocztówka Krępy (Crampe) z lat 20-30-tych XX wieku. Przedstawia pałac, zachowaną do naszych czasów bramę wjazdową, karczmę oraz drogę przez wieś. Wydawca: Foto-Martens, Freienwalde /Pom.(fot. z kolekcji Robura) Stara niemiecka pocztówka Krępy (Crampe) z lat 20-30-tych XX wieku. Przedstawia pocztę, dom Inspektora i szkołę. (fot. z kolekcji Robura) Brama wjazdowa do pałacu sfotografowana przez Gunter'a Dorn'a z Leverkusen w 1988 roku Stara pocztowa papierowa pieczęć do zamykania urzędowych listów z 1850 roku. Płyta epitafijna upamiętniająca śmierć Hansa Wilfrieda von Versen - syna ówczesnego właściciela Krępy, podporucznika, poległego w wodach Bałtyku w czasie katastrofy statku transportowego, płynącego z Finlandii 15 października 1918 roku. (fot. J. Kowalczyk - pochodzi ze strony wojna.machura.slupsk.pl) Uszkodzony krzyż betonowy na cmentarzu w Krępie sfotografowany w 1974r. upamiętniający żołnierza polskiego (sierż. Chodyński ur. 1924r.) zmarłego 26.06.1945r. (fot. A. Majchrzak - pochodzi ze strony wojna.machura.slupsk.pl) Płyta nagrobkowa 2-letniego dziecka z 1943r. (fot. dzięki uprzejmości Beaty Zbonikowskiej z 2008r.) Zachowana brama zespołu pałacowego w Krępie (Crampe) - fot. dzięki uprzejmości Beaty Zbonikowskiej z 2008r. Zachowana brama wjazdowa zespołu pałacowego w Krępie (Crampe) - fot. pochodzi z Informatora Turystycznego: Pałace, dwory i zamki w dorzeczu Parsęty. Autorzy: Andrzej Świrko, Marta Świrko Fragment zachowanej bramy wjazdowej zespołu pałacowego w Krępie (Crampe) - fot. dzięki uprzejmości Beaty Zbonikowskiej z 2008r. Kaplica grobowa rodu von Versen zbudowana w II połowie XIX wieku w Krępie (Crampe). W 1977 roku wyremontowana i zaadoptowana na kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętej Trójcy - fot. dzięki uprzejmości Beaty Zbonikowskiej z 2008r. Kaplica grobowa rodu von Versen zbudowana w II połowie XIX wieku w Krępie (Crampe). W 1977 roku wyremontowana i zaadoptowana na kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętej Trójcy - fot. dzięki uprzejmości Beaty Zbonikowskiej z 2008r. Herby rodu von Versen z latającą rybą z pierścieniem oraz 3 różami Jedna z dwóch głów krowy, znajdująca się kiedyś na słupie bramy wjazdowej gospodarstwa rolnego w Krępie - fot. z archiwum K. Kuczyńskiego Stara niemiecka pocztówka Krępy (Crampe) z lat 20-30-tych XX wieku przedstawiająca pałac - fot. dzieki uprzejmości Pana Bent Erik Beim z miejscowości Roost z Danii Stara niemiecka pocztówka Krępy (Crampe) z lat 20-30-tych XX wieku. Przedstawia pałac, pocztę i budynek szkoły - fot. dzieki uprzejmości Pana Bent Erik Beim z miejscowości Roost z Danii fragment pomnika na cmentarzu (fot. dzięki uprzejmości Beaty Zbonikowskiej z 2008r.) pozostałości po baszcie (fot. dzięki uprzejmości Beaty Zbonikowskiej z 2008r.) Dziewczynki w parku przed pałacem z małą Ester Beim (fot. nadesłał Beim Erik Bent z Danii) Pozostałości baszty przy bramie wjazdowej. Widok od wewnatrz.
foto: Krzysztof Kuczyński - 01.07.2010r. Pozostałości baszty przy bramie wjazdowej. Widok od wewnatrz.
foto: Krzysztof Kuczyński - 01.07.2010r. Pozostałości baszty przy bramie wjazdowej. Widok od wewnatrz.
foto: Krzysztof Kuczyński - 01.07.2010r. Pozostałości baszty przy bramie wjazdowej.
foto: Krzysztof Kuczyński - 01.07.2010r. Pozostałości bramy wjazdowej.
foto: Krzysztof Kuczyński - 01.07.2010r. Park zespołu dworsko-pałacowego.
Foto: Krzysztof Kuczyński - 01.07.2010r. Staw zespołu dworsko-pałacowego.
Foto: Krzysztof Kuczyński - 01.07.2010r. Pozostałości ogrodzenia zespołu dworsko-pałacowego.
Foto: Krzysztof Kuczyński - 01.07.2010r. Wozownia z przełomu XIX i XX w. należąca do zespołu pałacowego. Odrestaurowana i zaadaptowana na potrzeby mieszkaniowe - fot. pochodzi z Informatora Turystycznego: Pałace, dwory i zamki w dorzeczu Parsęty. Autorzy: Andrzej Świrko, Marta Świrko Wozownia zaadaptowana na cel mieszkaniowy.
Foto: Krzysztof Kuczyński - 01.07.2010r. Wozownia zaadaptowana na cel mieszkaniowy.
Foto: Krzysztof Kuczyński - 01.07.2010r. Dawna wozownia po restauracji Brama w Krępie. Fotografia pochodzi z kalendarza na rok 2010 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie. Autor piotr Kłobuch Gorzelnia w Krępie z roku 1872 - fot. z kolekcji Robura Zabytkowa obora w Krępie, częściowo o konstrukcji szachulcowej - fot. z kolekcji Robura Karta pocztowa wysłana z Krępy 31.12.1922 roku - fot. z kolekcji Robura Aktualne zdjęcie jelenia z Mielna stojącego przy Urzedzie Gminy. Jest to odlew powstały po zniszczeniu oryginału w 1995r. - fot. Nortus & Xylia - pinger.pl Pomnik jelenia przed pałacem w Krępie. Pomnik jelenia w Mielnie. Zdjęcie z lat 50-tych. Jest to ten sam jeleń, który stał przed pałacem w Krępie. Tutaj pozbawiony rogów (fot. nieznanego autora) Pomnik jelenia w Mielnie. Zdjęcie z lat 50-tych. Jest to ten sam jeleń, który stał przed pałacem w Krępie. (fot. nieznanego autora) Pomnik jelenia w Mielnie. Zdjęcie z lat 50-tych. Jest to ten sam jeleń, który stał przed pałacem w Krępie. (fot. z kolekcji Robura) Pomnik jelenia w Mielnie. Zdjęcie z lat 50-tych. Jest to ten sam jeleń, który stał przed pałacem w Krępie. (fot. z kolekcji Robura) Pomnik jelenia w Mielnie w parku przy Klubie Polskiej Prasy i Książki. Pocztówka z roku 1962. Jest to ten sam jeleń, który stał przed pałacem w Krępie. (fot. T. Hermańczyk - z kolekcji Robura) Pomnik jelenia w Mielnie w parku przy Klubie Polskiej Prasy i Książki. Pocztówka z roku 1962. Jest to ten sam jeleń, który stał przed pałacem w Krępie. (fot. T. Hermańczyk - z kolekcji Robura) Pomnik jelenia w Mielnie. Zdjęcie z lat 50-tych. Jest to ten sam jeleń, który stał przed pałacem w Krępie. Tutaj pozbawiony rogów (fot. nieznanego autora) Pomnik jelenia w Mielnie w parku przy Klubie Polskiej Prasy i Książki. Przerobiona pocztówka z roku 1954. Jest to ten sam jeleń, który stał przed pałacem w Krępie. (fot. Chromrzeski - z kolekcji Robura) Pomnik jelenia w Mielnie w parku przy muszli koncertowej. Pocztówka wydana przez FOTOPLASTYKĘ z Sopotu z lat 50-tych. Jest to ten sam jeleń, który stał przed pałacem w Krępie. (fot. z kolekcji Robura) Pomnik jelenia w Mielnie w parku. Pocztówka wydana przez Wydawnictwo Związkowe CRZZ autor M. Holzman, z lat 60-tych. Jest to ten sam jeleń, który stał przed pałacem w Krępie. (fot. z kolekcji Robura) Pomnik jelenia w Mielnie w parku. Zdjęcie z prywatnego zbioru kptSowy ze strony starykoszalin.mojeforum.net - podziękowania! Pocztówka z Pomnikiem jelenia w Mielnie ok. rok. 1950 - fot. z kolekcji Robura Pocztówka z Pomnikiem jelenia w Mielnie - fot. dzięki uprzejmości Pani Jadwigii Szufa Pocztówka z Pomnikiem jelenia w Mielnie ok. rok. 1950 - fot. z kolekcji RoburaDawny most kolejki wąskotorowej w Krępie - fot. K. Kuczyński 09.2013r.Kaplica grobowa rodu von Versen zbudowana w II połowie XIX wieku w Krępie (Crampe). W 1977 roku wyremontowana i zaadoptowana na kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętej Trójcy - fot. K. Kuczyński 09.2013r.stary cmentarz przy dawnej Kaplicy Grobowej - fot. K. Kuczyński 09.2013r.Pocztówka z Pomnikiem jelenia w Mielnie (pozbawiony rogów) - fot. dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Milewskiej Zabytkowy kurdyban z herbem rodu von Versen. Jest wysoce prawopodobne, że pochodzi z pałacowego krzesła z Krępy - fot. dzięki uprzejmości Pani Urszuli Czub Zabytkowy kurdyban z herbem rodu von Versen. Jest wysoce prawopodobne, że pochodzi z pałacowego krzesła z Krępy - fot. dzięki uprzejmości Pani Urszuli Czub Zabytkowy kurdyban z herbem rodu von Versen. Jest wysoce prawopodobne, że pochodzi z pałacowego krzesła z Krępy - fot. dzięki uprzejmości Pani Urszuli Czub Herby rodu von Versen - fot. archiwum Robura Jeden z ostatnich właścicieli Krępy z rodu von Versen: Wilhelm III (Wilhelm Emanuel Leopold Lorenz von Versen) i jego 3-ej synowie Joachim Egmont Wilhelm Leopold Heinrich Wolfgang von Versen, Hans Wilfried Wilhelm Heinrich Eduard von Versen (galeria zawiera zdjęcie płyty epitafijnej upamiętniającej jego śmierć) oraz Wilhelm Emanuel Ernst Karl Arthur Huldreich von Versen - zdjęcie z końca XIX wieku - fot. archiwum Robura Kaplica grobowa rodu von Versen zbudowana w II połowie XIX wieku w Krępie (Crampe) - zdjęcie z końca XIX wieku. W 1977 roku wyremontowana i zaadoptowana na kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętej Trójcy - fot. archiwum Robura Kaplica grobowa rodu von Versen zbudowana w II połowie XIX wieku w Krępie (Crampe) - zdjęcie z końca XIX wieku. W 1977 roku wyremontowana i zaadoptowana na kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętej Trójcy - fot. archiwum Robura Widok na pałac od wschodniej strony z parku - zdjęcie z końca XIX wieku. Nad bramą napis: Pro Christo usque ad mortem in aeternum - Dla Chrystusa aż do śmierci, na wieczność - fot. archiwum Robura Zimowy widok na pałac od północnej strony - zdjęcie z końca XIX wieku - fot. archiwum Robura widok na pałac i jelenia z domku ogrodnika - zdjęcie z końca XIX wieku - fot. archiwum Robura Sala główna w pałacu - zdjęcie z końca XIX wieku - fot. archiwum Robura Brama wjazdowa do posiadłości - zdjęcie z końca XIX wieku - fot. archiwum Robura Jeleń z Krępy w Mielnie - lata 60-te - fot. Gazeta Odkrywcza luty/marzec 2013 Jeleń z Krępy w Mielnie - lata 60-te - fot. Gazeta Odkrywcza luty/marzec 2013 Brama w Krępie w roku 1905 - fot. nadesłał Skuzik Jeleń z Krępy w Mielnie - pocztówka z lat 50-tych - fot. archiwum Robura Jeleń z Krępy w Mielnie - pocztówka z lat 50-tych - fot. archiwum Robura Jeleń z Krępy w Mielnie - pocztówka z lat 40-tych - fot. archiwum Robura Jeleń z Krępy w Mielnie - pocztówka z lat 40-tych - fot. archiwum Robura Jeleń z Krępy w Mielnie - pocztówka z lat 50-tych - fot. archiwum Robura Jeleń z Krępy w Mielnie - pocztówka z lat 50-tych - fot. archiwum Robura Jeleń z Krępy w Mielnie rok 1959 - fot. Elizabeth Molcan-Gorzelnik Jeleń z Krępy w Mielnie rok 1974 - fot. Pan Wojtek (nazwisko nieznane) Jeleń z Krępy w Mielnie - fot. nieznanego autora Jeleń z Krępy w Mielnie - fot. Paweł Roman Jeleń z Krępy w Mielnie rok 1949 - fot. nieznanego autora Jeleń z Krępy w Mielnie - fot. pochodzi z facebook'owej strony Wspolnoty Burego Misia Jeleń z Krępy w Mielnie - fot. Zbigniew Nering Jeleń z Krępy w Mielnie czerwiec 1948r. - fot. Piotr Pawlowicz Zdjęcie bramy wjazdowej w Krępie - fot. Google View Zdjęcie bramy wjazdowej w Krępie - fot. Google View Stara pocztowa papierowa pieczęć rodu Versen do zamykania urzędowych listów Herb rodu Versen Jeleń w Mielnie z ułamanym rogiem - fot. Radek Koleśnik 15.07.2013r. Jeleń w Mielnie z urwaną głową - fot. Radek Koleśnik - lipiec 2007r. Żołnierz halabardnik (tutaj bez halabardy) który wcześniej stał przed pałacem w Krępie - fot. Mielno rok 1951 z arch. Krystyny i Jerzego Lidak Jeleń z Krępy - fot. Mielno rok 1951 z arch. Krystyny i Jerzego Lidak Jeleń z Krępy - na fot. Jadzia Dziubińska rok 1956 krzyż betonowy na cmentarzu w Krępie sfotografowany w 2019r. upamiętniający żołnierza polskiego (sierż. Chodyński ur. 1924r.) zmarłego 26.06.1945r. - fot. nieznanego autora Brama wjazdowa - fot. Roman Lewiński (26.10.2019r.) Brama wjazdowa - fot. Roman Lewiński (26.10.2019r.) Brama wjazdowa - fot. Roman Lewiński (26.10.2019r.) dawna kaplica grobowa rodu von Versen - aktualnie kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętej Trójcy - fot. Roman Lewiński (26.10.2019r.) dawna kaplica grobowa rodu von Versen - aktualnie kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętej Trójcy - fot. Roman Lewiński (26.10.2019r.) dawna kaplica grobowa rodu von Versen - aktualnie kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętej Trójcy - fot. Roman Lewiński (26.10.2019r.) Głos Koszaliński 29.10.2019r. Głos Koszaliński 29.10.2019r. Emilian Szwaja dnia 14.08.1974r. przy jeleniu z Krępy - fot. dzięki uprzejmości Zbigniewa Franczukowskiego Krystyna Mackiewicz oraz Celina Niedziela z synem przy jeleniu z Krępy - lata 70-te - fot. dzięki uprzejmości Zbigniewa Franczukowskiego Krystyna i Debora Mackiewicz przy jeleniu z Krępy - lata 70-te - fot. dzięki uprzejmości Zbigniewa Franczukowskiego Zofia i Witold Rakowscy z dziećmi przy jeleniu z Krępy - lata 50-te - fot. dzięki uprzejmości Zbigniewa Franczukowskiego Maciej i Józef Mackiewicz przy jeleniu z Krępy - lata 50-te - fot. dzięki uprzejmości Zbigniewa FranczukowskiegoLata 50-te. Na jeleniu Mama Pani Stefani Kapelan - fot. Stefania KapelanJeleń z Krępy w Mielnie - Rok 1946 - fot. z archiwum Henryka Smolarczyka Stara niemiecka pocztówka z Krępy (Crampe) - ze zbiorów Emila Piłaszewicza Stara niemiecka pocztówka z Krępy (Crampe) - fot. ze zbiorów Emila Piłaszewicza Pokot z polowania w ilości 66 sztuk przy pałacu w Krępie (przy wejściu widać figurę charakterystycznego żołnierza z halabardą) - fot. nadesłał Emil Piłaszewicz Brama w Krępie w 2001 roku - fot. Ziggi Hamerski Brama w Krępie w 2001 roku - fot. Ziggi Hamerski Pocztówka z pałacem w Krępie wydana z okazji 10-lecia Gazety Ziemskiej. Rysunek autorstwa Siegfried'a Barz - fot. z kolekcji Robura Zdjęcie dawnej wozowni w Krępie jeszcze przed modernizacją na cele mieszkaniowo-hotelowe / foto: Detlef Schnell 2001 Wieża zespołu folwarczno-parkowego w Krępie / foto: Detlef Schnell 2002 Brama zespołu folwarczno-parkowego w Krępie / foto: Detlef Schnell 2001 Resztki fundamentów pałacu w Krępie / foto: Detlef Schnell 2001 Jeleń z Krępy przed amfiteatrem w Mielnie / foto z Facebooka autorstwa Andrzeja Sosnowskiego Jeleń z Krępy przed amfiteatrem w Mielnie / foto z Facebooka autorstwa Jadwigi JarmaszPark pałacowy w Krępie z XIX wieku - rys. Robur Zdjęcie pamiątkowe żołnierzy przy jeleniu w Mielnie. Koniec lat 40-tych - fot. nieznanego autora Jeleń z Krępy w Mielnie na pocztówce z lat 50-tych - fot. archiwum Robura Widok na park i pałac w Krępie z lotu ptaka z początku XX wieku - fot. nadesłał Tommy Kos Zalin. Pochodzi z albumu ''Mein freundliches Köslin'', Heimatkreis Köslin, Radtke 1994 Brama w Krępie z początku XX wieku - fot. nadesłał Tommy Kos Zalin. Pochodzi z albumu ''Mein freundliches Köslin'', Heimatkreis Köslin, Radtke 1994 Brama w Krępie w 2020 roku - fot. ze strony investrealty.pl Brama w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Brama w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Brama w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Park w Krępie z wozownią w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Park w Krępie z wozownią w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Park w Krępie z wozownią w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Park w Krępie z wozownią w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Park w Krępie z wozownią w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Park w Krępie z wozownią w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Park w Krępie z wozownią w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Park w Krępie z wozownią w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Park w Krępie z wozownią w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. ze strony investrealty.pl Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. ze strony investrealty.pl Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. ze strony investrealty.pl Park w Krępie z wozownią w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Altana w parku w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Altana w parku w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Altana w parku w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Resztki fundamentów pałacowych w parku w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Staw w parku w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Staw w parku w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Wozownia w Krępie w 2020 roku - fot. z filmu youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CoFYrzf948I firmy Invest Realty Heinrich Ludwig III von Versen (Friedrich Christoph 1791-1863) - pierwszy właściciel pałacu w Krępie Rudolf I Ernst Wilhelm (1829-1893) - syn Heinrich'a Ludwig'a III - kolejny właściciel pałacu w Krępie Wilhelm Emanuel Leopold Lorenz von Versen (1861-1953) - ostatni właściciel pałacu w Krępie Jeleń w Mielnie. Kolejna ''kopia'' jelenia z Krępy po przeniesieniu oryginalnego w 1946 roku. Po licznych uszkodzeniach i zniszczeniach aktualne poroże odbiega od pierwotnego - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Jeleń w Mielnie. Kolejna ''kopia'' jelenia z Krępy po przeniesieniu oryginalnego w 1946 roku. Po licznych uszkodzeniach i zniszczeniach aktualne poroże odbiega od pierwotnego - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Brama zespołu pałacoweo w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Baszta obok bramy zespołu pałacoweo w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Pozostałości muru przy bramie zespołu pałacowego w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Pozostałości muru przy bramie zespołu pałacowego w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Baszta przy bramie zespołu pałacowego w Krępie od środka - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Baszta przy bramie zespołu pałacowego w Krępie od środka - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Baszta przy bramie zespołu pałacowego w Krępie od środka - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Baszta przy bramie zespołu pałacowego w Krępie - widok z boku - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Baszta przy bramie zespołu pałacowego w Krępie - zdobienie frontowe - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Baszta przy bramie zespołu pałacowego w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Brama zespołu pałacowego w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Brama zespołu pałacowego w Krępie od tyłu z resztkami muru - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Brama zespołu pałacowego w Krępie od tyłu z resztkami muru - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Brama zespołu pałacowego w Krępie od tyłu z resztkami muru - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Resztki muru z tyłu bramy zespołu pałacowego w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Resztki muru z tyłu bramy zespołu pałacowego w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Resztki muru z tyłu bramy zespołu pałacowego w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Brama zespołu pałacoweo w Krępie - widok od wewnątrz do góry - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Brama zespołu pałacoweo w Krępie - widok od wewnątrz do góry - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Resztki muru z tyłu bramy zespołu pałacowego w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Resztki muru z tyłu bramy zespołu pałacowego w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Resztki muru z tyłu bramy zespołu pałacowego w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Widok na basztę i bramę zespołu pałacowego w Krępie - fot. Robert URbański 31.10.2021r. Baszta obok bramy zespołu pałacoweo w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Baszta obok bramy zespołu pałacoweo w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Pozostałości po murze okalającym zespół pałacowy w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Pozostałości po murze okalającym zespół pałacowy w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Pozostałości po murze okalającym zespół pałacowy w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Niszczejący krzyż betonowy na cmentarzu niemieckim przy kaplicy rodowej von Versen upamiętniający żołnierza polskiego sierż. Chodyńskiego ur. 1924r. i zmarłego 26.06.1945r. - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Niszczejący nagrobek dziecięcy należący do Günter'a Schulz ur. 11.7.1941r. - zm. 23.12.1943r. Na nagrobku widniał napis: ''Liebe Eltern tröstet Euch. Ich bin jetzt im Himmelreich'' (Drodzy rodzice, pocieszcie się. Jestem teraz w królestwie niebieskim) na cmentarzu niemieckim przy kaplicy rodowej von Versen w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Niszczejący nagrobek na cmentarzu niemieckim przy kaplicy rodowej von Versen w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Niszczejący nagrobek na cmentarzu niemieckim przy kaplicy rodowej von Versen w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Niszczejący nagrobek na cmentarzu niemieckim przy kaplicy rodowej von Versen w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Niszczejący nagrobek na cmentarzu niemieckim przy kaplicy rodowej von Versen w Krępie - fot. Robert Urbański 31.10.2021r. Jeleń z Krępy w Mielnie - foto z facebook Richard Krec Fotografia z jeleniem z Krępy w Mielnie - fot. z archiwum Ewy Stochła z roku 1959 Fotografia z jeleniem z Krępy w Mielnie - fot. z archiwum Ewy Stypułkowskiej-Molenda - fot. w kolorze Roman Lewiński Fotografia z jeleniem z Krępy w Mielnie - fot. z archiwum Wiktorii Poletajew z roku 1985 Nieistniejąca już gorzelnia z Krępy w roku 2012 - fot. z archiwum Robura Obraz niemieckiego artysty Peter'a Natusch z pałacem w Krępie - fot. ze strony peter-natusch.de Baszta zespołu pałacowego w Krępie - fot. Skuzik 11.06.2023r. Baszta zespołu pałacowego w Krępie - fot. Skuzik 11.06.2023r. Baszta zespołu pałacowego w Krępie - fot. Skuzik 11.06.2023r. Baszta zespołu pałacowego w Krępie - fot. Skuzik 11.06.2023r. Brama zespołu pałacowego w Krępie - fot. Skuzik 11.06.2023r. Brama zespołu pałacowego w Krępie - fot. Skuzik 11.06.2023r. Wozownia w Krępie w 2023 roku - fot. Skuzik 11.06.2023r. Jeleń z Krępy na fotografi z Mielna - fot. pochodzi ze strony mielno.pl i archiwum domowego Pani Barbary Cieślik Jeleń z Krępy na fotografi z Mielna - fot. pochodzi ze strony mielno.pl i archiwum domowego Pani Barbary Cieślik Pałac w Krępie na fragmencie starej niemieckiej pocztówki - fot. nadesłał Skuzik Gospoda Mellenthin z  Krępy na fragmencie starej niemieckiej pocztówki - fot. nadesłał Skuzik Jeleń z Krępy w Mielnie - fot. Dziadków Piotra Kaczmarka Jeleń z Krępy w Mielnie - fot. Mamy Piotra Kaczmarka Jeleń z Krępy w Mielnie - fot. Anna Daniela-Ignaczak 1951r. Żołnierz z Krępy w Mielnie z oderwaną głową - fot. Piotr Kaczmarek 1960r. Jeleń z Krępy w Mielnie - fot. z publikacji Mielno w starych fotografiach, K. Rypniewska, H. Schulz wyd. KADR Koszalin 1994 Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Dokumentacja fotograficzna konserwacji pomnika jelenia z Mielna - fot. Ilona Łukjaniuk - Archiwum Państwowe w Koszalinie - nadesłał Skuzik Pomnik jelenia z Krępy w Mielnie - fot. Krzysztof Sokolów 1979 rok Pomnik jelenia z Krępy w Mielnie - fot. Roman Mas Pomnik jelenia z Krępy w Mielnie - fot. Roman Mas


galeria 1  2  3  4  Morsy  Św.Patryk  Sprzątanie  KS Rossa  Zawody  Festyn  Remont dachu  Dni Karpiowe  Blok-widmo  Kamerka  Zawody'06  Okna'06  Przycinka'07  Karaoke'07  Zawody'07  01.05.07  Piknik'07  Karaoke 07.2007    Piknik sierpień'07  Andrzejki'07  Dzień Kobiet'08  Pożar'08  Piknik lipiec'08  15-lat Gospody    2 elt'08  Cyrk'08  Festyn'08  cd.2 elt'08  Kolejka'08  Spod Strzechy'08  Sylwester'08  Ślubowanie OSP  Piknik'09  Spod Strzechy'09  WOSP'10  Dzień Kobiet'10  Krępa  Turniej  Spod Strzechy'11  Dzień Dziecka'11  Siemionalia'11  Drwale'11  Płetwonurkowie  Siatkówka'11  Strongman'11  Integracja'11  Dożynki  11.11  Jasełka  WOSP'12  Spod Strzechy'12  Dzień Kobiet'12  majówka'12  Polska-Czechy'12  Michałek'12  50-lecie  bieg'13  Amelka  Zawody 01.09.13  Zawody 08.09.13  Ugotowani  11.11.13  Mikołaj '13  Leśnik  Spławikowe  Koniec sezonu  Ciuchcia  Młyn Niedalino  Elektrownia Niedalino  Powódź  Etnografia  Bursztynowy Pałac  Pałac Manowo  Pocztówki  Port  Latarnia  Agregat  Pałac Bonin  Zjazd Rosnowiaków  Kościół Zegrze Pom.  Dworek  Kościółek

mouseover