Zabytkowa Elektrownia wodna w Rosnowie


Elektrownia wodna w Rosnowie została wybudowana w latach 1910-1922 w rejonie dawniej istniej±cego tam młyna wodnego. Zespół hydroelektrowni składa się z budynku elektrowni (wykonany z cegły), ¶luzy o wysoko¶ci 17 metrów i kanału derywacyjnego o długo¶ci 2,8 km. Elektrownia korzysta z retencji na jeziorze Rosnowskim o pojemno¶ci retencyjnej 0,57 mln m3 i powierzchni lustra wody 154 ha oraz współpracuje z elektrowni± wodn± Niedalino wybudowan± w roku 1912, a której zbiornik Hajka pełni też funkcję zbiornika wyrównawczego hydroelektrowni w Rosnowie.

Ze względu na swój charakter i usytuowanie jest elektrowni± szczytow±, czyli przy niskich przepływach w nocy i w dzień woda gromadzona jest w zbiorniku i puszczana jest na turbiny rano i wieczorem. W miarę wzrostu przepływów czas pracy elektrowni się wydłuża. Maksymalny roboczy poziom piętrzenia na rzędnej wynosi 59,57 m n.p.m.

Elektrownia wyposażona jest w 3 turbiny Francis'a firmy J.M.Voith z Heidenheim z 1924 roku każda o mocy 1,1 MW oraz generatory o napięciu 5,25 kW firmy Siemens-Schuckertwerke z 1922 roku.

Elektrownia przechodziła tylko raz znacz±c± modernizację czę¶ci energetycznej w latach 80-tych XX wieku. Wymianie wtedy uległy wszystkie urz±dzenia rozdzielcze i nastawcze, transformatory, zabezpieczenia oraz okablowanie. Pozostawiono oryginalne wyposażenie w zakresie czę¶ci wytwórczej.

W 1993 roku całkowicie spuszczono wodę ze zbiornika Rosnowskiego celem remontu wzmocnienia kanału doprowadzaj±cego wodę do elektrowni. Poprzednio remontowano kanał w latach 1983-84. Elektrownia była modernizowana w latach 2008 i 2011 w zakresie instalacji nowoczesnych regulatorów obrotów. W 2011 roku dostarczono nowy wał turbiny HZ 2 (firma ZRE Gdańsk SA).

W roku 2015 firma HZBud przeprowadziła kompleksow± (powierzchniow± i wgłębn±) naprawę betonów: budowli wlotowej, przyczółków i flara działowego, pomostu obsługi krat i mechanizmów wyci±gowych, ¶cian zewnętrznych, schodów, ubezpieczeń skarp kanału, oraz powłok antykorozyjnych urz±dzeń jazu regulacyjnego.

W latach 2020-21 przeprowadzono w elektrowni modernizację sieci 15 kV. Jako wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego wybrano firmę Energa Invest, natomiast generalnym wykonawc± w zakresie czę¶ci energetycznej została firma Energa Operator. Równolegle do prac energetycznych, na wylotach z turbin trwały również prace hydrotechniczne. Wykonawstwo w tym zakresie objęła firma Hydrokor.

Budowa Elektrowni wodnej w Rosnowie - 1922r.
Foto pochodzi z artykułu: Cimentacion por rebajamiento del nivel de la capa acuifera
Autor: Carlos Morales Lahuerta Budowa Elektrowni wodnej w Rosnowie - 1922r.
Foto pochodzi z artykułu: Cimentacion por rebajamiento del nivel de la capa acuifera
Autor: Carlos Morales Lahuerta Przekroj elektrowni wodnej w Rosnowie Przekrój Elektrowni wodnej w Rosnowie - 1922r.
Foto pochodzi z artykułu: Cimentacion por rebajamiento del nivel de la capa acuifera
Autor: Carlos Morales Lahuerta Budowa elektrowni wodnej w Rosnowie - fot. z 30.06.1922r. - własno¶ć Fritz Kaiser Elektrownia wodna w Rosnowie - zdjęcie z końca lat 20-tych. Foto pochodzi z wydawnictwa Bilder aus Ostpommern-1951 Elektrownia wodna w Rosnowie - zdjęcie z końca lat 20-tych. Foto pochodzi z wydawnictwa 50 Jahre Provinzialverband von Pommern z 1926r. Elektrownia wodna w Rosnowie Elektrownia wodna w Rosnowie - 2006r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 2006r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 2006r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 2006r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ - pod dnem kanału
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ - maszynownia - turbiny Siemens

Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ - stary oryginalny niemiecki zegar
Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ - zabytkowe biurko Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - 09.02.2008r. - foto Robu¶ Elektrownia wodna w Rosnowie - foto KEW Elektrownia wodna w Rosnowie - foto KEW Elektrownia wodna w Rosnowie w roku 1930 - foto archiwum Robura ogłoszenie z Kuriera Szczecińskiego z 24.06.1947r. o przetargu na roboty zabezpieczaj±ce w Elektrowni Rosnowo - foto archiwum Robura Artykuł z Głosu Pomorza z 15.06.1993 roku - foto archiwum Robura - foto archiwum Robura Kompleksowa (powierzchniowa i wgłębna) naprawa betonów: budowli wlotowej, przyczółków i flara działowego, pomostu obsługi krat i mechanizmów wyci±gowych, ¶cian zewnętrznych, schodów, ubezpieczeń skarp kanału, oraz powłok antykorozyjnych urz±dzeń jaz regulacyjnego w elektrowni i na kanale w Rosnowie - czerwiec 2015 - fot. hzbud.pl Kompleksowa (powierzchniowa i wgłębna) naprawa betonów: budowli wlotowej, przyczółków i flara działowego, pomostu obsługi krat i mechanizmów wyci±gowych, ¶cian zewnętrznych, schodów, ubezpieczeń skarp kanału, oraz powłok antykorozyjnych urz±dzeń jaz regulacyjnego w elektrowni i na kanale w Rosnowie - czerwiec 2015 - fot. hzbud.pl Kompleksowa (powierzchniowa i wgłębna) naprawa betonów: budowli wlotowej, przyczółków i flara działowego, pomostu obsługi krat i mechanizmów wyci±gowych, ¶cian zewnętrznych, schodów, ubezpieczeń skarp kanału, oraz powłok antykorozyjnych urz±dzeń jaz regulacyjnego w elektrowni i na kanale w Rosnowie - czerwiec 2015 - fot. hzbud.pl Kompleksowa (powierzchniowa i wgłębna) naprawa betonów: budowli wlotowej, przyczółków i flara działowego, pomostu obsługi krat i mechanizmów wyci±gowych, ¶cian zewnętrznych, schodów, ubezpieczeń skarp kanału, oraz powłok antykorozyjnych urz±dzeń jaz regulacyjnego w elektrowni i na kanale w Rosnowie - czerwiec 2015 - fot. hzbud.pl Kompleksowa (powierzchniowa i wgłębna) naprawa betonów: budowli wlotowej, przyczółków i flara działowego, pomostu obsługi krat i mechanizmów wyci±gowych, ¶cian zewnętrznych, schodów, ubezpieczeń skarp kanału, oraz powłok antykorozyjnych urz±dzeń jaz regulacyjnego w elektrowni i na kanale w Rosnowie - czerwiec 2015 - fot. hzbud.pl Reklama niemiecka z elektrowni± w Rosnowie z 1928 roku zdjęcie elektrowni z drona - fot. Rafał Płóciennik 2018 Plan sytuacyjny elektrowni w Rosnowie - fot. pochodzi z niemieckiego wydawnictwa Aus dem Lande Belgard - Monatsblätter des Belgarder Vereins für Geschichte und Heimatkunde 16.02.1924 Zdjęcie elektrowni w Rosnowie - fot. pochodzi z niemieckiego wydawnictwa Aus dem Lande Belgard - Monatsblätter des Belgarder Vereins für Geschichte und Heimatkunde 16.02.1924 Zdjęcie elektrowni w Rosnowie - fot. pochodzi z niemieckiego wydawnictwa Aus dem Lande Belgard - Monatsblätter des Belgarder Vereins für Geschichte und Heimatkunde 16.02.1924 Zdjęcie ¶luzy na kanale w Rosnowie - fot. pochodzi z niemieckiego wydawnictwa Aus dem Lande Belgard - Monatsblätter des Belgarder Vereins für Geschichte und Heimatkunde 16.02.1924 Elektrownia wodna w Rosnowie. Kadr z filmu: Okolice przyrody z dnia 30.05.2020r. z TV MAX Elektrownia wodna w Rosnowie. Kadr z filmu: Okolice przyrody z dnia 30.05.2020r. z TV MAX Elektrownia wodna w Rosnowie. Kadr z filmu: Okolice przyrody z dnia 30.05.2020r. z TV MAX Elektrownia wodna w Rosnowie. Kadr z filmu: Okolice przyrody z dnia 30.05.2020r. z TV MAX 20200619_183114Elektrownia wodna w Rosnowie. Kadr z filmu: Okolice przyrody z dnia 30.05.2020r. z TV MAX Elektrownia wodna w Rosnowie. Kadr z filmu: Okolice przyrody z dnia 30.05.2020r. z TV MAX Elektrownia wodna w Rosnowie. Kadr z filmu: Okolice przyrody z dnia 30.05.2020r. z TV MAX Elektrownia wodna w Rosnowie - lata 70-te - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - lata 70-te - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - lata 70-te - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - regulator obrotów Voith'a - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - generator - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - komora turbiny - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - łożysko turbiny - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - obrotomierz mechaniczny - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - pęknięty wał turbiny - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - półpanewka wału generatora - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - przekrój - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - przekrój prz ez turbinę - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - sprzęgło wału turbiny i generatora - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - sztolnie - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - sztolnie - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - sztolnie - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - sztolnie - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - sztolnie - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - sztolnie - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - wał kierownic - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - wał turbiny z wirnikiem - fot. Zbigniew Giszczak Elektrownia wodna w Rosnowie - wirnik turbiny z kierownicami - fot. Zbigniew Giszczak Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Prace przy elektrowni - fot. Mateusz Kawiorski 22.09.2020r. Elektrownia wodna w Rosnowie - Wyloty z turbin w trakcie prac hydrotechnicznych - fot. Nowa Energia nr 2 (78) 2021 Energa OZE SA Elektrownia wodna w Rosnowie - Regulator obrotów - fot. SEPIK nr 6 z 2019r. Elektrownia wodna w Rosnowie - Rozdzielnica SN 15 kV - fot. Nowa Energia nr 2 (78) 2021 Energa OZE SA Elektrownia wodna w Rosnowie - SCADA lokalna, ekran hydrozespołu nr 2 - fot. Nowa Energia nr 2 (78) 2021 Energa OZE SA Elektrownia wodna w Rosnowie - Stojaki zabezpieczeń linii SN 15 kV - fot. Nowa Energia nr 2 (78) 2021 Energa OZE SA Elektrownia wodna w Rosnowie - Budynek (stacja) transformatorów blokowych - fot. Nowa Energia nr 2 (78) 2021 Energa OZE SA Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie - klatka z filmu ze strony energa-wytwarzanie.pl Elektrownia wodna w Rosnowie z niemieckiej pocztówki z lat 30-tych XIX wieku - nadesłał Skuzik


galerie 1  2  ko¶ciół  ocieplanie  elektrownia  droga  orlik  plac zabaw  plaża  maszt I  maszt II  mig-21  tama  most  rybak  fontanna  mural  mural przedszkole  zalany most  szkoła  klub

mouseover