50 LAT W ZEGRZU POMORSKIMHistoria 9. eskadry lotnictwa taktycznego i 24. Bazy Lotniczej w Zegrzu Pomorskim rozpoczyna się w Ornecie, gdzie 23 marca 1952 roku rozpoczęto formowanie 26. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Po kilku tygodniach tworzenie pułku kontynuowano w Malborku. 30 września 1953 roku pułk rozpoczął przebazowanie z Malborka na nowo powstałe lotnisko w Zegrzu Pomorskim; odtąd już działalność pułku związana była nierozerwalnie z piękną i gościnną ziemią koszalińską.

50-lecie jednostkiW ramach restrukturyzacji Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w 1989 roku 26. PLM został podporządkowany Dowództwu Wojsk Lotniczych i jednocześnie przemianowany na 9. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. W czasie kolejnej, ostatniej restrukturyzacji, dostosowującej polskie lotnictwo do standardów NATO, z końcem grudnia 2000 roku pułk rozformowano i utworzono 24. Bazę Lotniczą i 9. eskadrę lotnictwa taktycznego.

W ciągu półwiecza istnienia jednostki jej największym sukcesem było to, że zawsze efektywnie i bezpiecznie realizowała szkolenia kolejnych zastępów lotniczych, zawsze z honorem i dumą wykonywała najtrudniejsze zadania stawiane przez przełożonych - powiedział w imieniu swoim i mjr. dypl. pil. Ryszarda Raczyńskiego, dowódcy 9. eskadry lotnictwa taktycznego, ppłk dypl. Jacek Krzyżanowski, dowódca 24. Bazy Lotniczej. Obaj byli oficjalnymi gospodarzami 50. rocznicy istnienia jednostki w Zegrzu Pomorskim, którą obchodzono 5 kwietnia 2002 roku.

Obchody rozpoczęto mszą św. rocznicową, po której odbyła się uroczysta zbiórka obu jednostek. Uczestniczyli w niej także zaproszeni goście - przedstawiciele WLOP i zaprzyjaźnionych jednostek, władze pobliskich miast i gmin, senator ziemi koszalińskiej Andrzej Niski. Przede wszystkim jednak było to święto licznych byłych oraz nadal czynnych zawodowo żołnierzy i pracowników cywilnych 26. i 9. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.

To głównie z myślą o nich - ludziach, którzy często wiele lat swojego życia związali z lotniskiem w Zegrzu Pomorskim - przygotowano w klubie garnizonowym słowno-wizualną, pełną wspomnień prezentację przypominającą najważniejsze wydarzenia i fakty z historii jednostki. W klubie zorganizowano także okolicznościową wystawę zdjęć obrazujących działania pułku od 1953 roku po aktualne życie obu dzisiejszych jednostek.

50-lecie jednostkiDruga wystawa, urządzona przez mjr. rez. Zenona Glinkowskiego, to prezentacja różnorodnych latających modeli samolotów; znalazły się wśród nich także i te, na których latali lotnicy w Zegrzu.

Z okazji tak niecodziennego święta obie jednostki przygotowały pamiątkowe odznaki, które na spotkaniu z dowódcami zostały wręczone żołnierzom i pracownikom z 30-letnim stażem pracy oraz osobom i instytucjom zasłużonym dla garnizonu.

Szczególne grono wśród zaproszonych osób stanowili byli dowódcy 26. i 9. PLM - płk Czesław Bil, płk Bogusław Wasilewski, kmdr Wojciech Górski, gen. bryg. Zbigniew Bielewicz, płk Piotr Luśnia i ppłk Sławomir Kałuziński. Oprócz pamiątkowych odznak zostali oni uhonorowani specjalnymi listami gratulacyjnymi. Natomiast dowódcę 9. elt mjr. Ryszarda Raczyńskiego i dowódcę 24. BLot ppłk. Jacka Krzyżanowskiego dowódca WLOP wyróżnił białą bronią z dedykacją. Kordziki, w imieniu dowódcy, wręczył szef Wojsk Lotniczych płk dypl. pil. Ryszard Wilantewicz.

Jak podkreślają osoby uczestniczące w 50-leciu zegrzyńskiej jednostki, rocznicę tę obchodzono bardzo uroczyście. Co ważniejsze jednak, przez cały dzień panowała niezwykle serdeczna i przyjazna atmosfera pozwalająca odczuć więzi łączące ludzi, którzy pracowali w Zegrzu przez wiele lat i swoją pracą budowali kształt i wizerunek 26. PLM i 9. PLM.

Hanna Kicman - Wiraże

Artykuł o pilocie Zbigniewie Wojtanie, który miał zostać kosmonautą
Zapis czatu z Jerzym Gotowałą z serwisu gazeta.pl
Archiwalny artykuł z Wiraży o obchodach 50-lecia jednostki
Spis Mig-ów 21 latających w jednostce w
Zegrzu Pomorskim
Artykuł o wizycie Jana Pawła II w Zegrzu Pomorskim
Artykuł o obserwacjach UFO przez pilotów z Zegrza Pomorskiego
Artykuł o ucieczce porucznika Zygmunta Gościniaka
Artykuł o 283. kompanii radiotechnicznej z Darżewa
Spis pilotów latających w jednostce w Zegrzu Pomorskim

mouseover